Quality Policy


 Az Euromenedzser Tanácsadó és Képzési Központ Kft. minőségpolitikája összhangban van az alapító okiratában megfogalmazott feladataival, távlati elképzeléseivel és ügyfeleink megelégedettségét, elkötelezettségét szolgálja.


A minőségfejlesztési munkánk kiterjed a szolgáltatásaink teljes körére.

Intézményünk minőségi szolgáltatást kíván nyújtani, azaz az ügyfelek érdekeit kívánja a legmagasabb szinten kielégíteni. A partnerekkel való kapcsolatépítés során az intézményünk iránti bizalom erősítése áll a középpontban, az „elkötelezett partner” kapcsolati minőségének kialakítása és fenntartása érdekében.

Az alapvető szándékunk, hogy a cégünknél megvalósuló szolgáltatások és tevékenységek során valamennyi lényeges folyamat – a vonatkozó törvényi és szakmai előírásokhoz, a piac sajátosságaihoz és elvárásaihoz igazodó módon – kerüljön leszabályozásra.

Az intézményvezető egy személyben felelős a minőségirányítási rendszer hiteles működtetéséért, fenntarthatóságának biztosításáért, továbbfejlesztéséért. Intézményünk minőségpolitikáját minden munkatársunk magáénak vallja, és feladataikat ennek megfelelően végzik. Munkatársaink önfejlesztő szándékát és gyakorlatát ösztönözzük, hogy munkájukat értékteremtő és hatékony módon végezzék, melyet vezetőink mély meggyőződéssel támogatnak.

Mindezek sikere érdekében munkatársaink eredményeit rendszeresen mérjük, közös munkánkat folyamatosan fejlesztjük, képezzük önmagunkat. Évente minőségcélokat tűzünk ki, a megvalósulást rendszeresen ellenőrizzük és közösen értékeljük.

Minőségszemléletünket a szervezet minden szintjére vonatkoztatva az alábbiakban deklaráljuk:

1.    A szolgáltatásaink értékét, eredményességét a szakma korszerű módszertanainak ismeretén és alkalmazásán túl, gyakorlott szakértőink és saját modelljeink biztosítják. A legkorszerűbb nemzetközi módszertanok szinergikus alkalmazását, a felnőttképzés területén is a jogszabályok követelményeinek megfelelően működve nyújtjuk.

2.    Szervezeti működésünk, folyamataink vevőközpontú, teljeskörű szolgáltatásunkban (így a felnőttképzésben is) a résztvevők és a mögöttük álló érdekelt felek igényeinek harmóniájára koncentrálunk.

3.    A partnerekkel való viszonyunk, minőségi kapcsolataink kölcsönös előnyökön alapulnak, a folyamatok szereplői teljeskörűen érdekeltek a megbízható, sikeres és eredményes működésben.

4.    A teljes szolgáltatásunk, így a szervezet felnőttképzési tevékenysége is folyamat-, és rendszerszemléletű.