Personal development models


A személyes fejlődés, készségfejlesztés FA modellje
Leírja a kompetenciafejlesztés hatékony megvalósíthatóságát és területeit, melynek figyelembevételével a folyamat eredményessége fokozható. A modell analógiájának elemei, a gyökérzet: gondolkodásmód, tanulásra való nyitottság, önfejlesztés - törzs: együttműködési alapkészségek - gyümölcsök: cégfunkciók szerinti speciális készségek.A XXI. századi 4 fázisú tanulás folyamatának modellje
Leírja a teljesítményorientált világunk tanulással, mint kompetenciafejlődéssel azonosított folyamatot. Elemei: az önfejlődésre való nyitottság, az elméleti tudás megszerzése, annak a gyakorlatba történő átültetés, és a munka közbeni rutin, készségek, jártasság kialakítása.A XXI. századi tanulás folyamatának részletes, 16 elemes modellje
Részletes modellünk leírja, pontosítja a kompetencia-fejlődéssel együttes tanulás négy fázisának részletes elemeit, mellyel alkalmassá válhatunk a fázisok tudatos kezelésére és a kompetencia fejlesztés eredményességének kézbentartására. Ilyen hatások a nyitottságra, az önfejlődésre való szándék és pozitív cél megfogalmazásának képessége, mint az első fázishoz kötődő elemek, valamint a megismerés a tudás és a megértés mélységeinek tisztázása a tudás megszerzés folyamatában, melyek a második fázishoz tartozó elemek. A harmadik fázisba való átlépés nehézségeinek és kezelésük módszereinek felfedését bontja ki, míg a negyedik fázis stádiumainak beazonosításával, a rutinok hasznosságának és veszélyeinek beazonosítását valósítja meg. Így válik a 16 elemes modellünk – a 4 fázis részletezése mellett – annak használhatóbbá tételének segítőjévé.A XXI. századi paradigma-menedzsment 3-kulcsos modellje
25 éves tapasztalatunk az, hogy a szervezetekben egyre nagyobb jelentőséggel bír a paradigmakezelés képessége, melynek kiemelt területeit és speciális kezelési módszertanát írja le a modell. Elemei: Személyes paradigmakorlátaink felismerése, átlépésének módszere, Csapattagok paradigmakorlátainak kezelése, Az ügyfélparadigmák üzletileg sikeres kezelése.A 7-rétegű humánkompetencia-modell (PASKI)
A társadalmi gyakorlatban széles körben alkalmazott kompetencia olyan tartalmú leírását valósítja meg, melynek során a kompetencia-rétegek egymáshoz való viszonya és fejlesztési sajátosságaik is értelmezésre kerülnek. Elemei: Ismeret, Tudás, Készség, Jártasság, Beállítódás, Személyiségjegyek, Tehetségterületek