Introduction to workplaceSzolgáltatásaink az új munkatársak munkába történő bevezetését olyan módszertanokkal támogatja, melyek segítségével a betanulási folyamatot szervesen illesztjük a felvételi folyamathoz, ugyanakkor a szűkebb közösségbe történő beilleszkedést a személyiségjegyek tudatosításával és harmonikus illesztésével is segítjük.Ugyanígy a személyes tanulás mentoring eszközzel való támogatásának erősítését, az eredményes munkavégzés célkitűzési-, eredményességmérési-, önértékelési gyakorlatának kialakításával és az átfogó kompetencialista tudatos kezelésével együttesen javasoljuk megvalósítani. Mindehhez megadjuk a szükséges szakmai támogatást.