Cluster development, economy developmentA klasztertagok érdekfeltárásának, az érdekharmonizáció folyamatának segítése a klasztertagok közös, illetve közössé formálható célrendszerének kialakítását szolgáló szakmai támogatás. A sikeres klaszterműködés legújabb nemzetközi trendjeinek alkalmazásba illesztése, az eltérő gazdaságfejlesztési prioritások figyelembevételével megvalósított adaptáció elvégzése és az így kialakított adekvát módszertanok alkalmazása jelenti a folyamat kulcspontjait.
Segítjük a nemzetköziesedés irányába fejlődő klaszterek menedzsmentjét az Európai Klaszter Kiválóság Bronz, Ezüst és Arany fokozatára való felkészülésben. Mindez remek lehetőség az ilyen fokozattal rendelkezők számára a nemzetközi kapcsolatok sikeres építésére. Ezen túl a klasztermenedzsment speciális készségeinek, kompetenciáinak fejlesztésére is végzünk felkészítő projekteket.Hatékonyan támogatjuk szolgáltatásainkkal a regionális gazdaságfejlesztés sikeres megvalósításához javasolt szereplői célcsoportok kialakítását, majd azok eredményes kommunikációs és együttműködési modelljeinek alkalmazásba vételét.