Magyarul In English
Címlap

Referenciamondatok

"Szíves közreműködéséért a „REZILIENCIA-Stressztűrő képesség fejlesztése az eredményesebb munkavégzésért” című IIR - tréningünkön ezúton mondunk még egyszer köszönetet. A rendezvény szakmai tartalmát a résztvevők pozitívan értékelték.

Részletes értékelés:
(Skála 1-5-ig; 5=nagyon tetszett)
Az Ön előadása Tartalom: 4,7; Előadásmód:5”

IIR_logo


2017. február 17.
Lukácsi Ágnes
divízióvezető
IIR
"Úgy gondoltuk, hogy érdemes megvizsgálni a vezetőség és a munkatársak jelenlegi felkészültségi szintjét, melyhez az Önök által kialakított kérdőíveket használtuk fel.
A kérdések megválaszolása után Örömmel láttuk számszerűsített formában is, hogy vezetőink készségfejlesztése és kultúránk dokumentumai segítségével milyen mértékben nőtt vezetőink tudatossága közös víziónk, céljaink sikeres elérésében. A kérdőíves felmérések számszerű eredményei alapján pontosabban láttuk vezetési és minőségkultúránk fejlesztésének állapotát, a további fejlesztés területeit és eredményesebben is tudtuk megvalósítani, sőt a folyamat mérése nagyobb bizonyosságot adott.
A felmérés eredménye nagy segítséget nyújt ahhoz, hogy kitűzzük azokat fejlesztési célokat, melyek megvalósítása útján Cégünknél fenntartható lesz a fejlődés további folyamata."

Unifilter2016. szeptember 14.
Strider Mihály
ügyvezető
Unifilter Kft.
"Az innovatív energetikai- és építőipari szolgáltatással foglalkozó cégünk kultúrafejlesztésében lett meghatározó a kultúrafelmérő kérdőív eredményeinek közös értelmezése, a kultúránkban jelenlévő elemek beazonosítása. A nemzetközi piacra történő kilépésünk eredményességét ugrásszerűen megnöveltük, az interim-menedzsment fantasztikus hatását közvetlenül megtapasztaltuk és lenyűgözött az alkalmazott menedzsment-fejlesztés módszereinek sokasága és hasznosságának ereje."

Solar-Tech2016. március 31.
Gonda András
ügyvezető igazgató
Solar-Tech Kft.
"Szügyi György előadásainak szuggesztív ereje és kiemelkedő tartalma már régóta nagyra értékelt általunk.
Mérnökként azonban azt is jó volt látnom, hogy munkakultúránk is számszerűen mérhető, így sokkal tudatosabban tudjuk fejlesztését prioritások mentén megvalósítani. Ezt nem gondoltam volna korábban.”

Orcsik Műhely2016. március 07.
Orcsik Sándor
ügyvezető igazgató
Orcsik Műhely Kft.
"Az ArchEnerg Nemzetközi Megújuló Energetikai és Építőipari klaszter Európai Klaszter Kiválóság Gold label fokozatának  megszerzéséhez felkészítőként az Euromenedzser Szakmai Műhelyét kértük fel. Az Euromenedzser szakértői korábban öt klasztertagunk cégkultúrájának fejlesztését a cégvezetők elvárásait jelentősen túlszárnyaló eredményességgel végezték el.
Az ESCA (European Secretariat for Cluster Analysis) Gold label fokozatát innovatív módszerükkel egy évvel rövidebb idő alatt nyertük el, s ezt úgy sikerült elérnünk, hogy modelljük segítségével a Bronz Label fokozatról (a Silver Label szint átugrásával) közvetlenül jutottunk el.
A Klaszteridentitás-kézikönyvünk kialakításának tényével az Achieving Cluster Excelence európai projektben különleges nemzetközi elismerést szereztünk a Gold Label fokozat elérésén túl."

ArchEnerg logo

2015. szeptember 30.
Gonda András
ügyvezető elnök
ArchEnerg Klaszter
"Vezetőinkkel együtt közösen döbbentünk rá milyen mértékben szükséges tisztázni egymás között és munkatársainkkal is küldetésünket, közös víziónkat és együttműködésünk alapvető elveit. Rendszeresen hasznos tükröt fogunk állítani magunk elé a felmérésekkel, hogy munkánk minőségét Ügyfeleink igénye alapján fejlesszük. Így módunk van objektív összehasonlításra országosan.”

Tisza-Marosszögi


2015. június 21.
Balla Iván
ügyvezető igazgató
Tisza-Marosszögi Vízgazdálkodási Társulat
"Vezetői munkánk erős és gyenge pontjainak hasznos tükrét láttuk a kérdőíves kultúrafelmérés alapján, majd fejlődésünk prioritásainak jóval megalapozottabb döntéseit tudtuk meghozni a számszerűsített kultúra-állapot ismeretében, így várakozásainkat a következtetések segítségével kialakított intézkedési tervünk megvalósításának eredményei messze felülmúlták az Euromenedzser szakértőivel megvalósított közös projektünkben.”

Kunplast2015. május 14.
Alter Róbertné
vezérigazgató
Kunplast-Karsai Zrt.
"Az ArchEnerg Klaszter menedzsmentjében az Euromenedzser szakértői mély hitű változásmenedzserként támogatják nemzetközi sikereinket. Az általuk képviselt elvek alapján a beosztottak és vezetőtársak iránti tisztelete és megbecsülése harmonikusan jelen van a teljesítményorientált elvárások mellett.
Munkatársaik szakmai hivatásszeretete, céltudatossága példaértékű, jó érzéssel tölti el az ArchEnerg vezetését, hogy biztos kézzel, jó hangulatú tréningekkel és workshopokkal együttesen fejlődhetünk a velük kialakult jó munkakapcsolat projektjeiben."

  
2014. november 19.
Gonda András
ügyvezető elnök, ügyvezető igazgató
ArchEnerg Klaszter, SolarTech

„Szíves közreműködéséért ezúton szeretnénk mégegyszer köszönetet mondani és reméljük, hogy a jövőbeni IIR-Rendezvények egyikén ismét üdvözölhetjük Önt.

A rendezvényt a kérdőívet kitöltő minden résztvevő pozitívan értékelte, és az Ön személyes érékeléséhez is gratulálunk

Részletes értékelés:

(Skála 1-5-ig; 5=nagyon tetszett)

Az Ön előadása Tartalom: 4,5; Előadásmód:4,7”

2011. november 03.
Faics Karina
konferenciaszervező
Institute for International Research
"Az Euromenedzser Kft-vel közösen több, Európai Uniós támogatásból megvalósuló, akkreditált képzést valósítottunk meg. Ezen programok valamennyi esetben szerződésszerinti telesítéssel zajlottak, amelyet a közreműködő szervezetek megállapítást nem tartalmazó utóellenőrzései is igazoltan. Valamennyi beiskolázott munkatárs sikeres vizsgát tett az elsajátított tananyagból, amit azóta is alkalmaz napi munkája során."

2011. szeptember 23.
Blaskovics Gábor
ügyvezető igazgató
MetriMed Orvosi Műszergyártó Kft.

„Hivatkozva szakmai megkeresésére ezúton jelzem Önnek , hogy a Csongrád Megyei Kormányhivatalnál „Kormánytisztviselők ellenőrzési és teljesítményértékelési rendszerének kialakítása és működtetése” témakörében a szakigazgatási szervek vezetőinek és érintett munkatársainak módszertani felkészítését

Szügyi György HR-fejlesztési szakértő

támogatásával és segítségével valósítjuk meg, akinek vonatkozó munkáját maximális megelégedettséggel véleményezzük."

2011. augusztus 19.
B. Nagy László
kormánymegbízott
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

"Az Euromenedzser Tanácsadó és Képzési Központ szakmai munkája az itt felsorolt összes képzési programban kiváló előkészítéssel, korszerű tanagyagokkal és oktatási módszerrel valósult meg, s folyamatosan kivívta és kivívja a kamarai szakképzési munkatársak és tisztségviselők magas elismerését."

2010. szeptember 10.
Dr. Szilágyi János
oktatási igazgató
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Oktatási és Képzési Igazgatóság

"A 2009. októbertől 2009. novemeberig tartó programban kiemelten hasznos módszereket ismertem meg a közoktatás és szakképzés élethosszig tartó tanulásra gyakorolt hatására vonatkozóan, ugyanakkor a modulrendszerű szakképzés és új módszereket tartalmazó vizsgáztatás módjának demonstrálására és hasznára vonatkozóan.

Jelen referencianyilatkozatommal az Euromenedzser Tanácsadó és Képzési Központ szakmai munkjának elismerését szeretném írásos formában is megfogalmazni, és örömmel hozzájárulok ilyen értelmű felhasználásához."

2010. szeptember 10.
Juhos János
Szakképzési Bizottság elnöke
Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

"Szügyi úr nagyon sokat segített nekünk. Esélyünk sincs ezt mind meghálálni. Talán azzal mégis, hogy felhasználjuk a nála kapott tudást és bebizonyítjuk, hogy érdemes volt velünk foglalkozni."

2010. augusztus 16.
Berényi Zsanett, Tóth Balázs, Babinszki Péter, László Attila, Zubor Gergő
Trans-Ker Kft.

„Cégünk minőségirányítási rendszerének egyik fontos folyamata a beszállítók minősítése. Ennek keretében az Önök cégét is minősítettük. A minősítés alapja az elmúlt évben számunkra nyújtott teljesítményük, és az ehhez kapcsolódó pénzügyi feltételek.

Az értékelés eredményeként az Ön cége

A” kategóriás (65/65 pont) beszállító

Bízunk a további eredményes együttműködésben.”

2010. január 29.
Blaskovics Gábor
ügyvezető igazgató
MetriMed Orvosi Műszergyártó KFT.

Az új európai unió tagállamok legjobb gyára címet a körösladányi folyékony mosó – és tisztítószereket gyártó üzem kapta meg. A zsűri indoklásában az állt, hogy a Henkel regionális kompetenciaközpontjaként működő gyára rendkívül gyorsan és hatékonyan reagált a világválság okozta körülményekre, és további fejlődést ért el.

A gyár sikeres működésében nagy szerepet játszik az, ha partnereink is hasonló minőségben dolgoznak, ezért úgy gondoljuk, hogy Önök is hozzásegítettek minket ahhoz, hogy elnyerjük ezt az elismerést.”

2010. január 26.
Ujhelyiné Mojzsis Anna
gyárigazgató
Henkel
„Cégünk növekedésének kezelésében és vezetési kultúraváltásának eredményes megvalósításában, a mérhetetlen biztonságérzet mellett, melyet az Euromenedzser munkatársaitól kaptunk, az a fantasztikus tapasztalat jelent sokat, hogy működésünk jelenségeinek értelmezésében, az előremutató módszerek alkalmazásában mindig a helyzet lényeges elemeinek megragadása, a teljes körű kép kialakítása és a valósághű leírás megalkotása jelentette az első lépést. Az ezt követő pozitív célkitűzések, majd a célok tudatos struktúrálása olyan pontos, személyre bontott elvárásokat valósítanak meg, hogy távolinak tűnő álmaink rövid idő alatt elérhető közelségbe kerültek, így célorientált, mégis emberi..., üzletileg sikeres, mégis baráti maradt közösségünk.“


2009. május 29.
Nagy Ferenc
vezérigazgató
TiszaCash Zrt.
"A 2006-ban elnyert Presztízs Díj odaítélésének egyik lényeges eleme volt az Euromenedzser Tanácsadó és Képzési Központ Kft. humánerőforrás-menedzselési módszertanának, ezen belül kiemelten a teljesítményértékelő-rendszer adekvát működésének nálunk kialakított gyakorlata."

2008. augusztus 29.
Pipicz András
ügyvezető igazgató
DL Délalföldi Leolvasó Szolgáltató Kft.
„…az Euromenedzser munkatársai mind a tréningek, mind a workshopok előkészítésénél és lebonyolításánál, valamint utókezelésénél prémium szolgáltatást nyújtottak. Ehhez szakmai munkájuk derűs, személyes stílusa párosult. Munkatársaimmal úgy tudtuk stratégiai elképzeléseinket kialakítani, hogy valósághű és teljes képet alkottunk  jelenlegi helyzetünkről, és pozitív jövőképünk  az elérhetőség mellett a kihívásokat is magába foglalja. A tréningek helyzetjátékai fantasztikusan gyakorlatias tanulságokkal szolgáltak!“

2008. augusztus 21.
Ujhelyiné Mojzsis Anna
gyárigazgató
Henkel Körösladány
"Kiváló gondoskodást kaptunk és kapunk folyamatosan. Igényeink maximális figyelembe vétele mellett került kialakításra a képzés. A tréning módszertana kiemelkedő hatékonysággal szolgálta és szolgálja a megértést, az elfogadást és az alkalmazásba vételt. A megismert és értelmezett esetek rávezettek bennünket a magas hozzáadott értékű szolgáltatásunk formálására és az üzleti hasznosíthatóság általi értékesítésre."
2006. július 26.
Dr. Kálmán Miklós
igazgató
Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány Biotechnológiai Intézet
"Az Euromenedzser Tanácsadó és Képzési Központ nagycsoportos tréningjeinek módszertani jellemzői közül kiemelendő, hogy a tréningrésztvevők szembesülnek saját eladástechnikai viselkedésmintáikkal, így a mindenkori  (esetleg alacsony) eladási statisztikájuk viselkedési okaival. Trénereik nemzetközileg bevált mintákkal (személyes és oktatófilm általi bemutatás során) érik el, hogy a tréninghallgatók értékesítési technikái fejlődjenek, hogy gazdagodjon az általuk használt eszköztár, s mindezt készség szinten megerősítsék"
2006. április 14.
Siska András
Területi igazgató
Szerencsejáték Zrt. Szegedi Területi Igazgatóság, Szeged
" A szervezeti kommunikációra, a céltudatosabb működésre és végső soron a hatékonyságra gyakorolt vitathatatlanul pozitív hatáson túlmenően bátran állíthatom, hogy a tréningekből az azon résztvevő kollégák többsége személy szerint is egyénileg is profitált. Hatékonyabb, céltudatosabb vezetőkké váltak, akik megszerzett tapasztalataikat a mindennapokban igazi csapatjátékosként kamatoztatják."
2004. július 29.
Briglovics Gábor
közgaszdász, kereskedelmi igazgató
Csepeli Áramtermelő Kft.
"Már a 10 hónapos képzési sorozat 3. hónapjában számomra is érzékelhetővé vált vezetői munkatársaim kommunikációja, cél- és teljesítményorientáltabb munkavégzése. Azóta ez tovább erősödött, melynek a teljesítményértékelő rendszer magasabb mutatószámainak teljesítése és a jobb csapatműködés is bizonyítéka."

2004. július 13.
Pipicz András
ügyvezető igazgató
DL Délalföldi Leolvasó Szolgáltató Kft.
"Az Euromenedzser Tanácsadó és Képzési Központ  tevékenységét az 1990-es megalakulásuk óta ismerjük, sőt munkaszervezetünk képzésére, felkészítésére, a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett szakmai fórumok, konferenciák előadásainak megtartására rendszeresen igénybe vettük és vesszük.
Ezen évtizedes tapasztalat során az Euromenedzser Tanácsadó és Képzési Központ tanácsadói, trénerei mindig magas szakmai színvonalú munkájukkal, értéket nyújtó támogatásukkal korrekt partnerként működtek együtt."

2003. március 27.
Dr. Horváth Lajos
titkár
Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
"Gyakorlatias, tudatosan felépített tematikája, nemzetközi színvonalú képzési módszertana minden alkalommal igazi élményt nyújt, közös gondolkodásra késztet és utána feltöltődve látunk a napi feladatok sikeres megoldásához."

2002. február 13.
Orcsik Sándor
alelnök
Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
"Az Euromenedzser Rt. szakmai munkáját a minőség, a korszerű módszerek ismerete és hiteles oktatása jellemzi. Mindez megmutatkozik a rugalmasságukban a tematika összeállításnál, a tréningek vezetésénél és azok utókezelésénél."

2001. április 03.
Tóth Béla
értékesítési igazgató
E.ON Hungária Rt.
"Az állandóan változó piaci viszonyok mellett sikerült olyan fejlődési í­vet kijelölni és végrehajtani vállalatunknál, ahol a minőség mint a leghangsúlyosabb elem kapott szerepet stabilitásunkban. Ennek eredményeként a Cofinec Hungary Rt. Petőfi Nyomda 1999-ben elnyerte a Nemzeti Minőségi Dí­jat."
1999. december 15.
Fábián Endre
nyomdaigazgató
Cofinec Hungary Rt. Petőfi Nyomda
"A felkészülés következtében érezhetően javult működésrendünk, az üzemi környezet és a dolgozók minőségi elkötelezettsége előnyösen változott, és mindezek eredményeként nőtt munkájuk hatékonysága is."

1999. december 10.
Pálmai Antal
elnök-igazgató
Medikémia Ipari és Kereskedelmi Rt.
"A tréningeken az előadók nagy lelkesedéssel igyekeztek átadni tudásukat, tapasztalatukat, mely a résztvevőkre is nagy erővel hatott. Ők is szerették volna mielőbb átadni környezetüknek a hallottakat, és ezzel mielőbb javítani a szolgáltatásuk minőségén.
Az Euromendzser Rt. a szervezés minőségével, személyi, és technikai hátterével, szolgáltatási színvonalával, igényekhez alkalmazkodó képzéseivel igazolta, hogy jó volt a választásunk."

1999. október 22.
Borsik Ildikó
gazdasági igazgató helyettes
Magyar Posta Rt. Szegedi igazgatósága
"Első lépésként munkatársaink, elsősorban vezetőink csapatépítő, együttműködést támogató képzését valósítottuk meg, ezt követték a speciálisan egy-egy terület számára szervezett tréningek, melyek szintén munkatársaink fejlődését eredményezték."
...
"A tréning szervezésével, személyi és technikai hátterével, a  képzés és szolgáltatás színvonalával társaságunk szintén elégedett."

1999. október 02.
Sebők Levente
beszerzési igazgató
LÁNG Kereskedelmi Kft.
"Az Euromenedzser Rt. trénereihez hasonló felkészült és lelkesí­tő trénerekkel még nem találkoztam, és munkájukat valóban európai stí­lusban és igényességgel végzik, ami egy rendszeres és tartalmas munkakapcsolatot kiválóan megalapozott."1999. szeptember 20.
Dr. Szekeres István
igazgató
OTP Békéscsabai Igazgatósága
"A képzés során olyan elméleti és gyakorlati tudásra tettem szert, amellyel segíteni tudom cégem folyamatos fejlődését, saját munkám hatékonyságát."
...
"Gratulálok a színvonalas képzési anyaghoz, külön megköszönve trénereink munkáját!"

1999. június 21.
Baricsáné Anderle Enikő
Printker Plus Rt.
"A program tematikája, valamint a képzés során használt tréningvezetési módszerek és eszközök (világszí­nvonalú oktatófilmek, stb.) olyan elfogadást nyertek a résztvevők körében, hogy többéves, több száz vezetőnk munkavégzését hatékonyabbá tevő készségfejlesztési folyamattá vált."

1998. december 01.
Fekete István
ügyvezető igazgató
Henkel Magyarország Kft.
"Nagy segítségünkre voltak a műhely fejlesztési irányvonalának, valamint célszerű piacpolitikájának kidolgozásában.
A munkavégzésük során különösen a cégstratégia megalkotásában, ezen belül az ügyfélkezelésben, és a munkatársi kapcsolatok alakításában használjuk rendszeresen, és eredményesen a a náluk megszerzett ismereteket.

Trénereik - kiemelve Szügyi György személyét, aki rendkívüli képességű előadó,- akik maguk is vezetők, vállalkozók, az irányításukkal feldolgozott témákban, melyek valós élethelyzeteket mintáznak, nagy jártassággal rendelkeznek."

1998. július 23.
Orcsik Sándor
cégvezető
Orcsik-műhely BOSCH Márkaszerví­z és Kereskedőház
"Az Euromenedzser Rt. szakképzéseit ajánlom mindenkinek, aki saját életét olyan irányba szeretné terelni, amelyben személyes fejlődéssel és kitartással akarja céljait elérni."
1998. május 15.
Hajagos Róbert
"... a Felsőfokú Kereskedelmi Menedzser képzésen vettem részt. A széleskörű ismeretanyag elsajátí­tását nagymértékben elősegí­tették a jól felkészült oktatók és a korszerű oktatási segédeszközök. Hasznosnak tartom, hogy az egyes témaköröket a gyakorlatban is sikeres emberek oktatják."

1998. február 23.
Oláh Péter
marketing menedzser
MÁV Informatika
"A tréningen elsajátí­tott készségek és ismeretek hozzásegí­tettek ahhoz, hogy elnyerjek egy állást a világ egyik legismertebb és legsikeresebb vállalatánál, ahol jelenleg is dolgozom. ... Ezúton szeretném megköszönni Önnek és munkatársainak azt a kimagasló munkát, amit az emberek önérvényesí­tő képességének fejlesztése, ezáltal az életük harmonikusabbá, boldogabbá, sikeresebbé tétele érdekében tesznek."

1997. december 19.
Tisótzki István
kereskedelmi képviselő
Johnson & Johnson Kft.
"Az Euromenedzser Rt. munkatársai hozzáértéssel, a végső cél elérése érdekében tett folyamatos, ügyfél-elégedettséget kiváltó lelkesedéssel és munkabí­rással dolgoznak. Együttműködésünk során az Euromenedzser Rt. és munkatársai bizonyí­tották, hogy az évek alatt megszerzett tapasztalat és tudás tett - és teszi ma is - képessé őket arra, hogy hazai és nemzetközi tender nyertesei legyenek."
1997. november 14.
Dr. Fáy Barnabás
Phare programigazgató-helyettes
Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztérium, főosztályvezető-helyettes
"Az Euromenedzser Rt. az 1990-es évek kezdete óta nagyon fontos szerepet tölt be a régió oktatáspolitikájában, melynek hatékonyságáról, alkalmazhatóságáról magam is meggyőződhettem az elmúlt év során. Olyan elmaradásokat pótolnak, amely hátrányok kiegyenlí­tése nélkül lehetetlen létezni a piacgazdaság körülményei között."
1997. szeptember 23.
Dr. Ványai Éva
alpolgármester
Szeged Megyei Jogú Város
"... a felkészülés következtében érezhetően javult a működésrendünk, csökkent a műszaki, technológiai problémák átfutásának ideje. Az üzemi környezet, a dolgozók minőség-elkötelezettsége előnyösen változott."
1997. augusztus 25.
Puskel Márton
szövetkezeti elnök
Mezőberényi Faipari Szövetkezet
"A munkában résztvevő dolgozók gondolkodásmódja pozití­van változott, az eddig elvégzett tevékenység kezelése jótékonyan hat a termékelőállí­tás költségeinek csökkentésére. ... A közös munka során az új dolgokat könnyebben meg tudják tanulni, és ez előny a bevezetésnél. Sikerült elérni, hogy dolgozóink nem idegenkednek az MSZ EN ISO 9002-es rendszer bevezetésétől."
1997. augusztus 21.
Czeglédi Károly
elnök
Sarkadi Bútoripari Szövetkezet
"A magam részéről a képzés legfontosabb eredményének tartom, hogy komfortzónám kibővült, rendkí­vüli magabiztosságot kaptam az "éles" helyzetek megoldásához."

1997. június 30.
Vadász István
Berta-Vadász Autócentrum
"Különösen kiemelném az új gondolodásmód kialakításának tréningrészletét, amely mind a beosztott munkatársak, mind a vállalkozások vezetői részére hasznos útmutatást adtak. A sikerorientált gondolkodás kialakítása a vállalkozókban a jelenlegi magyar mentalitást figyelembe véve az az ismeret, ami a lehető legtöbbet nyújtja."

1996. július 17.
Dr. Horváth Lajos
titkár
Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
"... az Ön kiemelkedő szí­nvonalú, szuggesztí­v előadásmódja és tréningvezetési módszerei különleges élményt adtak, és igen mélyreható kapcsolatot alakí­tottak ki a téma iránt fogékony és kreatí­v vezető munkatársi csapatunk tagjai között."
1996. június 24.
Tömpe Zoltán
igazgató
SZíMALK Open Business School
"A MÁV Rt. 1995-96-ban több alkalommal igénybe vette az Euromenedzser Tanácsadó és Képzési Központ képzési szolgáltatásait. A képzés által nyújtott előnyök olyan mértékűek voltak, hogy célszerűnek láttuk újabb program megvalósítását."

1996. június 24.
Kacsari János
személyszállítási igazgatóhelyettes
MÁV Rt.
"A legutóbbi együttműködésünk eredményeként a vállalati stratégia kialakításához kaptunk értékes segítséget, amelynek során az Euromenedzser Rt. csoportos munkamódszer alkalmazásával feltárta és dokumentálta a vállalati célrendszerünket. Az alkalmazott eljárás nagyon hatékonv, rövid, koncentrált igénybevételt jelentett a cégvezetés részére, de a kapott és átfogóan dokumentált eredmény többéves időtartamra, megalapozottan foglalja össze és teszi sokoldalúan használhatóvá a vállalati célok rendszerét."

1996. február 12.
Dr. Barátné Dr. Csanálosi Borbála
ügyvezető igazgató
DÉMÁSZ Általános Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Szeged
"A szegedi székhelyű Euromenedzser Tanácsadó és Képzési Központ trénerei nem csupán az oktatás szí­nvonalával tűntek ki, hanem a gyakorlatba történő átültetésre is kiválóan felkészí­tették értékesí­tési csapatunkat. Mindezt mi sem bizonyí­tja jobban, hogy a 4%-os piaci részesedésünk fél év alatt 16%-ra nőtt, melyet stabilizáltunk, í­gy az 1995-ös évi értékesí­tési tervünket az első 8 hónap alatt teljesí­tettük."

1996. január 18.
Fazekas László
ügyvezető igazgató
RAUCH-Hungária Kft.
"Nagyszerű és felejthetetlen élmény volt számomra az Euromenedzser Üzletkötő és Marketingmenedzser képzése részt venni.
Olyan megerősítést, és új ismereteket kaptam, amelyekkel nem csak a vállalkozásom, hanem a magán és társadalmi életemre is igen jelentős pozitív hatást gyakorolt."

1995. október 18.
Orcsik Sándor
cégvezető
Orcsik-műhely BOSCH Márkaszerví­z és Kereskedőház
"A fejlődés mérhető, a bevételek növekedésében, érezhető az ügyfelekkel való kapcsolattartásban, a munkakultúránk fejlődésében, tárgyalási technikánkban, és üzleti sikereinkben."
1995. szeptember 08.
Földi Elek
ügyvezető igazgató
Rapid-Sped Fuvarozási és Szállítmányozási Kft.
"Szakmai véleményem, hogy az OKJ 49 9 2529 09 9005 számú személyügyi gazdálkodó szaktanfolyamon az Euromenedzser Rt. a legkorszerűbb, jól strukturált ismeretek elsajátí­tása mellett a magyarországi gyakorlatba történő átültetését jól szolgáló, kombinált képzési módszert alkalmazva, gyakorló hazai és külföldi szakemberek tapasztalataira épülő tudásanyagot közvetí­tett hallgatói számára."
1995. szeptember 01.
Lévai Zoltán
főosztályvezető
Munkaügyi Minisztérium
"Munkatársainknak az Önök segí­tségével sikerült az elmélet és a tudás gyakorlati alkalmazása közötti csapdát átugrani. Ehhez szükséges volt az előadók, tréningvezetők igen magas szintű tudása, melyet úgy adtak át, hogy annak gyakorlati alkalmazására is ösztönöztek."

1994. augusztus 19.
Bodrogi József
vezérigazgató
Halaspack Csomagolóanyag Rt.