Magyarul In English
Címlap

Társadalom- és gazdaságfejlesztési modellek


A XXI. század társadalmi folyamatainak 5+1 tényezős modellje
Leírja a XXI. század felgyorsult, turbulens változásokkal jellemezhető sajátosságait, az eredményorientált, az infokommunikációs eszközök segítségével elérhető információ áradat, a külső környezetünk véges regenerálódó képességét, fenntarthatóságát figyelembe vevő környezetünk sajátosságait. A modell nagyban hozzájárul a ma környezetének tudatos kezeléséhez.A XXI. századi céges HR, a munkaerőpiaci alkalmasság- és kompetenciafejlesztés 5+1 tényezős modellje
Leírja a XXI. század jellemzőit, felgyorsult, eredményorientált, infokommunikációs eszközök segítségével elérhető információ áradat, külső környezetünk véges regenerálódó képességét, fenntarthatóságát figyelembe vevő környezetünk adekvát munkaerőpiaci válaszait. A modell nagyban hozzájárul a ma környezetének tudatos kezeléséhez is.A hagyományos tanulási életpálya és a XXI. századi élethosszig tartó tanulás (Life Long Learning) társadalmi életpálya-modellje
Leírja az első szakmaszerzést mai elvárásokkal megvalósító folyamatot, kiegészíti azt a felnőttképzés életpálya-optimalizáló megvalósításával. (A téma megközelítésének újszerűsége és társadalmi haszna további kutatásokkal az emberiség fejlődésének és a társadalom optimalizálásának, valamint stabilizációjának kiemelt lehetőségét nyújthatja.)A regionális gazdaságfejlesztés szereplőinek kommunikációs és együttműködési modellje
Leírja a regionális gazdaságfejlesztés szereplőinek funkcionális csoportjait, bemutatja a szereplők paradigma sajátosságait és eredményes együttműködésük lehetséges formáját, fórumait. 
Regionális Kompetencia Központ Modell