Magyarul In English
Címlap

Cég együttműködési- és klaszterfejlesztési modellek


A klaszter-menedzsment, mint a hatalomnélküli vezetés módszertanának modellje


Az önálló gazdasági szereplők (bármely gazdasági rendszer, mint a KKV-k, nagyvállalatok, nemzetközi szereplők stb.) személyes érdekeinek feltárásán, a szándékeltérések sikeres kezelésén és a hatalomnélküli koordináció, a felismert együttműködési érdekek, valamint a mindenből következő közös cél megfogalmazás, és a célok HISTRUPRI rendjének kialakítása történik modellünk bemutatásában.A klaszter-menedzsment, mint a tudatos klaszterszereplők felkészítésének és új tagok folyamatos felkutatásának, valamint mindezen szereplők HISTRUPRI célrendszerének kialakításának, eredményes megvalósításának folyamatmodellje

A klaszterek tagjainak tudatos klaszterszereplőivé válását követően megvalósítandó központi projektek, egyéni érdekek mentén kialakított önálló projektek és bármely nem tudatosan feltárt, megjelenő érdekek egyeztetésének, szinergikus projekt terveinek sikeres klaszter tevékenységgé való integrálását leíró modell.